Conjuros de Explorador

Lista de conjuros de Explorador

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

2020 Enciclopedia Dnd. Revisión: Doctor Sórdido. Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC.