Conjuros de Bardo

Lista de Conjuros de Bardo

Clases: Bardo. Dungeons and Dragons SRD5. D&D 5e. Conjuros Bardo D&D 5e. Lista de Hechizos y Magias por Niveles. 0 -9.

Conjuros de Bardo D&D 5e SRD5

Niveles: 0 1 | 23 | 45| 67 | 89

Lista de Conjuros de Bardo para D&D 5e SRD5.

2020 Enciclopedia Dnd. Revisión: Doctor Sórdido. Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC.